wersja rosyjska wersja angielska
  1. o firmie
  2. produkty
  3. zamówienia
  4. do pobrania
  5. wycena online
  6. szkolenia
  7. kontakt
  8. FAQ
  9. polityka prywatności

« powrót do poprzedniej strony   zamówienie produktu »

Porównanie wersji programu komputerowego

OPCJE PODSTAWOWE

Ogólne

  INFO-DANE INFO-AUTO INFO-STD. INFO-PLUS

Dane samochodów osobowych, terenowych, dostawczych, ciężarowych, autobusów, przyczep, naczep, ciągników rolniczych, przyczep i samochodów kempingowych

+ + + +

Wartości pojazdów nowych i używanych

+ + + +

Lista wyposażenia standardowego i dodatkowego wg kompletacji producenta dla rynku krajowego z możliwością wydruku

+ + + +

Rozbudowana lista danych technicznych

+ + + +

Dane archiwalne - notowania od stycznia 1996 roku

+ + + +

Sieciowy tryb pracy (w sieci lokalnej)

+ + + +

Pomoc interaktywna

+ + + +

Dostęp do danych

  INFO-DANE INFO-AUTO INFO-STD. INFO-PLUS

Wyszukiwanie pojazdu po marce, roku produkcji, pojemności

+ + + +

Wyszukiwanie pojazdu po marce, typie, modelu, roku produkcji

+ + + +

Wyszukiwanie pojazdu po numerze Info-Ekspert

+ + + +

Przeglądanie bazy pojazdów

+   + +

Przeglądanie cen w walucie Euro

+   + +

Wydruk podstawowych danych pojazdu i jego wartości dla kolejnych roczników

+   + +

Porównanie modeli i wydruk porównania

+   + +
OPCJE ZWIĄZANE Z WYCENĄ

Ogólne

  INFO-DANE INFO-AUTO INFO-STD. INFO-PLUS

Wycena pojazdu znajdującego się w bazie

  + + +

Wycena pojazdu spoza bazy

  + + +

Wycena pojazdu na podstawie innej wcześniej wykonanej wyceny

    + +

Wycena w cenach BRUTTO / NETTO

  + + +

Tryb ubezpieczeniowy i tryb rzeczoznawcy

  + + +

Możliwość przesyłania wyceny pocztą (e-mail)

  + + +

Bazy użytkowników - personalizacja ustawień w trybie sieciowym

  + + +

Korekta za (A - automatyczna, U - użytkownika)

 

  INFO-DANE INFO-AUTO INFO-STD. INFO-PLUS

Pierwszą rejestrację

 

A

A

A

Przebieg / czas pracy (ciągniki rolnicze)

 

A

A

A

Datę szkody

   

A

A

Wcześniejsze naprawy

 

A

A / U

A / U

Rynkowy ubytek wartości po pierwszej naprawie

     

A

Liczbę właścicieli

 

A

A / U

A / U

Aktualność badań technicznych

 

A

A / U

A / U

Import prywatny

 

A

A / U

A / U

Stan utrzymania i dbałość o pojazd

   

U

U

Niewłaściwe serwisowanie pojazdu

   

U

U

Szczególny charakter eksploatacji

   

U

U

Regionalną sytuację rynkową ( uwzględnienie specyfiki regionalnej dla danego pojazdu w stosunku do bazowych notowań ogólnopolskich)

   

U

U

Konieczne naprawy pojazdu (na podstawie pomocniczego kosztorysu)

   

U

U

Marżę handlową

   

U

U

Dodatkowe korekty definiowalne

 

1

3

3

Wyposażenie

  INFO-DANE INFO-AUTO INFO-STD. INFO-PLUS

Korekta za wyposażenie dodatkowe

 

A

A / U

A / U

Korekta za wyposażenie brakujące

 

A

A / U

A / U

Modyfikacja listy wyposażenia

    + +

Możliwość tworzenia listy wyposażenia mimo braku informacji o wyposażeniu w bazie danych

       

- w oparciu o listę ogólną

  + + +

- w oparciu o listę wyposażenia zbliżonego pojazdu

    + +

Definiowanie listy wyposażenia specjalnego przy wycenie pojazdów spoza bazy

    + +

Katalog wartości bazowych

  INFO-DANE INFO-AUTO INFO-STD. INFO-PLUS

Modyfikacja wartości bazowej pojazdu

    + +

Dopisywanie danych do katalogu wartości bazowej

    + +

Ogumienie

  INFO-DANE INFO-AUTO INFO-STD. INFO-PLUS

Korekta za ogumienie ( stopień zużycia bieżnika)

   

A / U

A / U

Dostęp do bazy cenowej opon dla rynku krajowego

    + +

Edycja tabeli ogumienia pojazdu

    + +

Dokumentacja fotograficzna

  INFO-DANE INFO-AUTO INFO-STD. INFO-PLUS

Możliwość dołączenia fotografii do wyceny

  + + +

Modyfikacje wczytanych fotografii - zmiana rozdzielczości, przycinanie, obracanie, jasność, kontrast

  + + +

Zarządzanie dokumentacją fotograficzną w układzie podglądu kolejnych stron wydruku

  + + +

Indywidualne formatowanie fotografii

  + + +

Współpraca z systemami kalkulacji napraw "AUDATEX"

  INFO-DANE INFO-AUTO INFO-STD. INFO-PLUS

Otwieranie nowej wyceny na podstawie wybranej kalkulacji "Audatex"

    + +

Bezpośrednie pobieranie danych z programu "Audashare"

    + +

Możliwość dołączenia kalkulacji do wyceny

    + +

Podgląd oraz wydruk dołączonej kalkulacji

    + +

Przeniesienie z kalkulacji do wyceny obrazu uszkodzeń i kosztów naprawyh

    + +

Wycena pojazdu uszkodzonego

  INFO-DANE INFO-AUTO INFO-STD. INFO-PLUS

Pomocniczy kosztorys naprawy

    + +

Wprowadzanie zbiorczych danych o kosztach naprawy pojazdu

    + +

Budowa obrazu uszkodzeń pojazdu

      +

Możliwość wprowadzenia listy elementów nieuszkodzonych

      +

Wycena wartości pojazdu uszkodzonego metodą stopnia uszkodzenia zespołów

      +

Wycena wartości pojazdu uszkodzonego metodą urealnionego kosztu naprawy

      +

Wycena wartości pojazdu uszkodzonego metodą zredukowanego kosztu naprawy

      +

Wycena wartości pojazdu uszkodzonego metodą odzysku części

      +

Współpraca z systemem aukcyjnym "AutoOnline"

      +

Wydruki

  INFO-DANE INFO-AUTO INFO-STD. INFO-PLUS

Wydruk podstawowych danych pojazdu i jego wartośći dla kolejnych roczników

+   + +

Podstawowy

  + + +

Skrócony

    + +

Arkusz kontrolny

    + +

Ocena techniczna

    + +

Strona tytułowa

    + +

Arkusz dotyczący wartości pojazdu uszkodzonego WPU

    + +

Arkusz wyliczenia rynkowego ubytku wartości

    + +

Kosztorys pomocniczy

    + +

Dokumentacja fotograficzna

  + + +

Dołączona kalkulacja AUDATEX

    + +

Wydruki dodatkowe

  + + +

Możliwość dołączenia własnego nagłówka do wydruków

  + + +

Indywidualna konfiguracja logo na wydrukach

  + + +

Budowa szablonów wydruków dodatkowych

  + + +

Eksport wydruków do formatu PDF

+ + + +

« powrót do poprzedniej strony   zamówienie produktu »

do góry