wersja rosyjska wersja angielska
  1. o firmie
  2. produkty
  3. zamówienia
  4. do pobrania
  5. wycena online
  6. szkolenia
  7. kontakt
  8. FAQ
  9. polityka prywatności

Spis referatów wygłoszonych na Konferencji Naukowo - Technicznej

1.  Leon Prochowski (Przewodniczący Komitetu Naukowego), Przedmowa
2. Radosław Bedyński, Liberalizacja rynku części zamiennych, a bezpieczeństwo w ruchu drogowym.
3. Dariusz Bułka, Stanisław Walczak, Stanisław Wolak, Proces hamowania - aspekt prawny i techniczny w ujęciu symulacyjnym i analitycznym.
4. Ryszard Cota, Jerzy Osuch, Analiza zmian wartości pojazdów na polskim rynku przed i po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej.
5. Jerzy Domińczuk, Jerzy Warzywoda, Rozwój techniki samochodowej w pojazdach specjalnych na przykładzie pojazdów sanitarnych, a zagrożenia wypadkowe.
6. Mirosław Gidlewski, Leszek Jamioł, Rekonstrukcja zderzenia dwóch samochodów osobowych - podstawowe zasady i praktyka ich stosowania.
7. Marek Guzek, Zbigniew Lozia, Urządzenia do rejestracji parametrów ruchu pojazdów. Analiza ich dotychczasowego wykorzystania podczas rekonstrukcji wypadków.
8. Marek Guzek, Zbigniew Lozia, Jerzy Wicher, Niepewność wyników obliczeń związanych z rekonstrukcją wypadków drogowych.
9. Tomasz Jędrzejczyk, Leon Prochowski, Materiały i technologia produkcji oraz naprawy nadwozi izotermicznych.
10. Paweł Kaczorek, Kosztorysowanie napraw z uwzględnieniem części alternatywnych według oprogramowania EUROTAX.
11. Marian Z. Krusiewicz, Koszt robocizny w naprawach powypadkowych refundowanych w ramach ubezpieczeń komunikacyjnych.
12. Marcin Nowak, Kosztorysowanie napraw z uwzględnieniem części alternatywnych według oprogramowania AUDATEX .
13. Andrzej Reński, Czas reakcji kierowcy w różnych sytuacjach drogowych.
14. Andrzej Różycki, Nowoczesne metody analizy dokumentacji fotograficznej miejsca wypadku drogowego i uszkodzonych w wypadku samochodów.
15. Adrian R. Sklorz, Części oryginalne, a alternatywne - zakres stosowania (aspekt formalno - prawny, techniczny, ekonomiczny, społeczny).
16. Tomasz L. Stańczyk, Rafała Jurecki, Czasy reakcji kierowców w stanach zagrożenia wypadkowego.
17. Radosław Stawicki, Jerzy Wicher, Modelowanie zderzenia samochodów oparte na na wykorzystaniu zasady pędu i krętu oraz przykłady zastosowań.
18. Jerzy Wicher, Energetyczne metody analizy zderzeń samochodowych.
19. Marcin Wieczorek, Kionrad Czwordon, Motocykle, charakterystyki techniczne, oznaczenia identyfikacyjne i możliwości naprawy powypadkowej.
20. Zbigniew Wiśniewski, Ustalanie przyczyn i miejsc powstawania pożarów w pojazdach samochodowych.
21. Ryszard Wołoszyn, Leszek Mączkowski, Diagnostyka powypadkowa zespołów elektronicznych i sterowników ABS, ASR, ESP, silnika.
22. Andrzej Zieliński, Zmiany konstrukcji nadwozi samochodów osobowych wpływające na koszty napraw powypadkowych.